St. aug 5th, 2020

Business Ladies Day 2019 v Bratislave

7. ročník podujatia Business Ladies Day  pod záštitou Slovensko-rakúskej obchodnej komory bol jednoducho výnimočný!

Program:

13:30                WELCOME DRINK A OBČERSTVENIE

14:00-15:00    PANELOVÁ DISKUSIA

15:15-18:00     PREDNÁŠKY, WORKSHOPY:  Eva Štefánková, Zuzana Winklerová, Daniel Šmíd a PhDr. Daniel Tuma, M.A., BA, dipl.um., John „Bob“ Spence, Monika Stehlíková

15:00 -18:30  SPRIEVODNÝ PROGRAM, VÝSTAVY