19. apríla 2024

2% z dane nášmu združeniu na podporu odborného rastu a spolupráce podnikateliek a manažérok

2% z Vašich daní za rok 2023 na činnosť  a podporu Združenia podnikateliek a manažérok môžete podporiť poslaním 2 % z Vašich daní.

Misia nášho združenia sa začala písať od roku 2001. Aj vďaka 2%  spájame a podporujeme podnikateľky, manažérky a top manažérky v osobnom a profesijnom raste.  Sme komunita podnikateliek a manažérok, vzájomne sa inšpirujeme, zdieľame skúseností, rastieme a prepájanie.  Spájame sa k spoločnému úspechu.

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní za rok 2023:

Obchodné meno (Názov): Združenie podnikateliek a manažérok

Právna forma: Občianske združenie

IČO:                                   36 069 795

Sídlo: Bulíkova 15, 851 04 Bratislava

Postup pre zamestnancov:

1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať.

4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlasenie2023 ZPAM_nove

5. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie

6. Obe tieto tlačivá, Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

ĎAKUJEME!

About Author