Št. feb 25th, 2021

2% z dane nášmu združeniu

2% z daní za rok 2018

Činnosť  Združenia podnikateliek a manažériek môžete podporiť poslaním 2 % z vašich daní.

Združenie podnikateliek a manažériek ponúka aktivity zamerané na podporu podnikania aj do zahraničia, informácie, inšpirácie, kontakty, výmenu skúseností a informácií, networking, internacionalizáciu podnikania a nové kontakty so zahraničím.

Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní za rok 2018:

Obchodné meno (Názov): Združenie podnikateliek a manažériek

Právna forma: Občianske združenie

IČO:                                   36 069 795

Sídlo: Bulíkova 15, 851 04 Bratislava

POZOR ZMENA! IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava !

Postup pre zamestnancov:

  1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo V2Pv18_Potvrdenie
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať.
  4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlasenie-FO-ZPAM
  5. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016.
  6. Obe tieto tlačivá, Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
  2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018  ).
  3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016.
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

ĎAKUJEME!