5. decembra 2023

Ako riešiť konfliktné situácie?

 

 Určite ste sa už viackrát zamysleli nad tým, prečo si s niektorými ľuďmi rozumiete a iní vám lezú na nervy už len svojou existenciou?  Prichádzate s nimi do konfliktu a nie je to nič príjemné. Je to v práci, doma, v obchode, v mestskej doprave, v rade na pošte, kdekoľvek.

Skrátka, život bez konfliktov nie je možný. Existuje množstvo návodov, ako sa vyhnúť konfliktom, ako ich rozpoznať, ako riešiť. Ale v konečnom dôsledku, bez nich to nejde.

Samotné slovo “konflikt” pochádza z latinského výrazu “ confligere”, čo znamená “naraziť na seba”. Keď do seba narazíme, vždy tam vznikne nejaká energia, sila.  A táto sila nás vie buď úplne ochromiť alebo vyburcovať, naštartovať.

Častokrát sa stáva, že v rámci idealizovania si toho, čo máme, aký vzťah máme, že žijeme v zhode a harmónii, sa snažíme konfliktom vyhýbať, skrátka zamiesť ich pod koberec, predstierať, že neexistujú. Prípadne sa prispôsobíme, len aby bol pokoj. A práve to môže protistranu ešte viac vyburcovať k reakcii.

Čisté ovzdušie

Existuje 5 predpokladov k tomu, aby sme mali pri riešení konfliktov čisté ovzdušie:

  1. predpoklad – neposudzuj konflikt – nepýtaj sa, kto má pravdu, kto nie, ale sa na to pozri triezvo a racionálne / bez emócií
  2. predpoklad- vedz, že každý má právo na svoj názor
  3. predpoklad- pozorne počúvaj toho druhého
  4. predpoklad- klaď otvorené otázky so zámerom jasného vyjadrenia svojho názoru
  5. predpoklad- spýtaj sa sám seba, čo pre teba konflikt predstavuje? Čo tým chceš dosiahnuť?

Podnetov na vznik konfliktu je veľa, patria tam hodnotové rozdiely, rôzne tlaky, rozdiely vo vnímaní, osobnostné rozdiely, súťaživosť a iné. Konflikt ako taký je nesúlad potrieb, záujmov, hodnôt a cieľov.  A ak ich chceme zosúladiť, vzniká konflikt.

Účinok konfliktu sa najčastejšie prejavuje nepriateľstvom, agresivitou a nedôverou medzi ľuďmi.

 Ako to teda riešiť?

Ak sa budeme držať 5 predpokladov čistého ovzdušia na riešenie konfliktu, a to i napriek tomu, že máme v sebe akoby zakorenené 3 prvotné reakcie na konflikt ako sú útek (vyhnutie sa), útok (agresívne správanie) a manipulácia, je tam stále isté racio v nás, ktoré nám pomôže sa vysporiadať s konfliktom za minima emócií.

Riešiť konflikty sa dá rôznymi spôsobmi, napr. cez vyjednávanie, facilitáciu a mediáciu.

Z vlastnej skúsenosti viem, že človeku pomôže, ak sa môže o konflikte, ktorý ho trápi, porozprávať. Jednou z takých možností je koučing. Prostredníctvom správne zvolených techník viete za pomoci kouča nájsť v sebe odpovede, riešenia. Kouč s vami pracuje na úrovni rozumu a emócií. Koučing neanalyzuje problémy, dochádza tu k veľmi dôležitému prerámcovaniu – z problému na to, čo chcem, na želaný výsledok problému alebo konfliktu.  Nejde tu o to, že sa tvárime, že problém neexistuje, ale o to, že sa na problém/ konflikt spoločne pozrieme z iného uhľa pohľadu  a nájdeme efektívne riešenia.

Sme ľudia a častokrát sme ponorení sami v sebe, pre horu nevidíme les. Kouč vás tou horou prevedie, bude vás bezpečne sprevádzať a vy zrazu uvidíte to, čo ste dovtedy pre pár  stromov nevideli. A konflikt zrazu naberie iné rozmery, dá vám inú optiku, pochopenie. Tak prečo to neskúsiť?

 

 Autorka článku:
PaedDr. Elena Moravčíková, ACC
Medzinárodne certifikovaný kouč
Konateľka SoWiRes

www.sowires.sk

About Author