3. októbra 2023

Členstvo

Členkou alebo sympatizantkou  Združenia podnikateliek a manažérok môže byť každá žena, ktorá je podnikateľkou alebo manažérkou. Členkou alebo sympatizantkou sa môže stať aj žena vo funkcii štatutár, riaditeľ, konateľ.

Prihlášku za členku alebo sympatizantku schvaľuje Združenie podnikateliek a manažérok. Členstvo nevzniká automaticky poslaním prihlášky.

Registráciu za členku nájdete kliknutím na tento link.

 

Čo ponúkame našim členkám/sympatizantkám?

Čo ponúkame našim členkám?

  • možnosť zúčastňovať sa na aktivitách združenia,
  • možnosť zúčastňovať sa na aktivitách partneriek združenia s možnosťou získať zľavu na podujatia,
  • možnosť dostávať e-mailom pozvánky na zaujímavé podujatia na Slovensku a v zahraničí,
  • možnosť zúčastňovať sa networkingových stretnutí a klubov,
  • možnosť spoluorganizácie podujatí, seminárov, webinárov...

Spolupráca & prezentácia &  zviditeľnenie sa do zahraniči:

  • možnosť nadviazať spoluprácu do zahraničia,
  • pomoc s vyhľadaním partneriek na spoluprácu v zahraničí,
  • možnosť účasti na zahraničných konferenciách s možnosťou získať zľavu na podujatia,

Spolupráca & prezentácia &  zviditeľnenie s:

Združenie podnikateliek a manažérok sa taktiež sa zaregistrovalo ako príjemca 2 % daní.

V prípade záujmu o ČLENSTVO sa registrujte na tomto linku.

Členský poplatok na rok 2022 je 20 Eur.  Nie sme platcami DPH.