27. februára 2024

PROJECT: WOMEN, FAMILIES, CAREERS – Digital solutions in adult learning

Naše Združenie podnikateliek a manažérok je slovenským partnerom v projekte „WOMEN, FAMILIES, CAREERS – Digital solutions in adult learning“ v rámci projektu Erasmus+. Projekt realizujeme spoločne s maďarskými a českými partnerkami.
                                                       
Cieľom projektu je:
👍 vytvoriť zbierku najčastejších aplikácií (mobilných a internetových), ktoré nám uľahčujú každodenný aj rodinný život,
👍zvýšenie motivácie k využívaniu digitálnych nástrojov v pracovnom aj bežnom živote k zefektívneniu našej práce,
👍zvýšeniu digitálnej gramotnosti.

Informácie o projekte:

1.6. 2023 sa konalo úvodné partnerské online stretnutie.

28.6. 2023 sa konala konferencia s účasťou partneriek v Budapešti.

Project no.: 2022-2-HU01-KA210-ADU-000098893
Realizácia projektu: 02/2023–07/2024

Projekt bol podporený z programu Erasmus plus.

Bližšie informácie poskytneme na e-maile: zdruzeniepam@gmail.com

About Author