27. februára 2024

DOTAZNÍK: ŽENY-RODINA-KARIÉRA: Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života žien v krajinách Vyšehradskej štvorky.

V spolupráci s partnerkami z V4 realizujeme prieskum zameraný na dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života v krajinách Vyšehradskej štvorky.
Veľmi oceníme Váš čas venovaný vyplneniu nášho dotazníka. Dotazník obsahuje 12 otázok.
Rovnaký dotazník sa realizuje vo všetkých partnerských krajinách. Výsledky dotazníka spolu s inými aktivitami budú prezentované po ukončení projektu na konferencii v marci budúceho roka.
Dotazník je anonymný.


O čom je prieskum?
• Vplyv pandémie Covid-19 na fungovanie rodinného života
• O každodennej práci a vzťahu zamestnávateľa a zamestnancov
• O organizácii života po tretej vlne pandémie
• O budúcich očakávaniach a víziách
Prieskum je zameraný na praktický dopad pandémie COVID-19 na fungovanie rodinného a pracovného života, dopad na vzťah zamestnávateľa a zamestnancov, na organizáciu života po tretej vlne pandémie a tiež na budúce očakávania a vízie.

Dotazník nájdete na tomto linku:

 

About Author