3. októbra 2023

4 PILIERE ENERGY MANAŽMENTU – Ako efektívnejšie riadiť svoju psychickú a fyzickú energiu.

Súčasná doba plná zmien, stresu a neistoty je veľkou záťažou pre každého z nás. Niektorí ľudia zvládajú krízové situácie lepšie, iní horšie. Závisí to aj od toho, ako dokážeme pracovať s našou psychickou a fyzickou energiou, čo sa následne prejavuje na našej celkovej odolnosti, čiže reziliencii.

Na webinári sa dozviete, čo je to reziliencia a prečo je v súčasnosti nesmierne dôležitá pre naše psychické a fyzické zdravie. Vysvetlíme si, že keď chceme v živote lepšie zvládať stres a náročné situácie, ovládať svoje emócie, užívať si fyzické a psychické zdravie, či dosahovať efektívnejšie stanovené ciele, potrebujeme riadiť svoju energiu v 4 oblastiach života – v mentálnej, emočnej, duševnej a fyzickej.

Bližšie si vysvetlíme tieto 4 piliere energy manažmentu, na ktorých budujeme svoju celkovú energiu a odolnosť. Prezradíme si, ako rezilientný bol Steve Jobs a ukážeme si príklady jednoduchých techník na zvyšovanie reziliencie.

Na webinári dňa: 27. mája od 16,00 – 17.30 hodiny si povieme:

  • Ako môžeme riadiť svoju fyzickú a psychickú energiu
  • Čo je reziliencia a prečo ju potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým
  • Príklady reziliencie v praxi – čo nás učí kríza
  • 4 piliere energy manažmentu – cesta k zvýšeniu reziliencie
  • Mentálny pilier – Ako funguje náš mozog
  • Emočný pilier – Ako ovládať emócie
  • Duševný pilier – Tajomstvo sebapoznania
  • Fyzický pilier – Od zdravého životného štýlu k horméze
  • Ako rezilientný bol Steve Jobs

Webinár je určený pre ženy, podnikateľky, manažérky, budúce podnikateľky. Webinár je  bezplatný!

Prihlasovanie na webinár je tu na tomto linku TU:

Webinárom Vás bude sprevádzať Jaroslava Vaculčiaková, konateľkou ANTEA Consulting
Soft Skills and Leadership Training, Coaching

Jaroslava Vaculčiaková je  skúsená a inšpiratívna lektorka, ktorá s nadšením pomáha ľuďom a firmám rásť a rozvíjať svoj potenciál. Je certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC a absolventkou tréningu the American Board of NLP v Londýne. Už viac ako 20 rokov trénuje a konzultuje pre významné firmy, manažérov i politikov. Prednáša na konferenciách a univerzitách, pravidelne publikuje a vystupuje v médiách. Jej víziou je, aby Slovensko bolo krajším a lepším miestom pre život. Verí, že každý z nás k tomu môže prispieť svojou troškou. Preto treba začať od seba.

Tešíme sa na Vás!

About Author