27. februára 2024

Reč farieb v reklame

Účinok reklamy je taký silný, aké silné sú pocity, ktoré v ľuďoch vyvolá. Veľká časť vplyvu reklamy je ukrytá vo farbách, ktoré v reklame použijeme. Nezáleží pritom na tom, či ide o reklamu v televízii, na  billboardoch  alebo tlačovinách. Všetko to začína už pri logu.

Každý z nás podnikateľov chce v potenciálnych zákazníkoch  prostredníctvom reklamy  vzbudiť iný pocit, v závislosti od zamerania   nášho podnikania a našej cieľovej skupiny.

Pre niektorý produkt je vhodná jedna farba, pre iný produkt alebo druh  reklamy už nie.  Podobne ak chceme osloviť deti, zvolíme reklamu v iných  farbách, ako keď chceme  osloviť  strojných inžinierov.

Čo konkrétne symbolizujú a ako na ľudí vplývajú jednotlivé farby?

Červená farba je považovaná za najaktívnejšiu farbu a v reklame za najvplyvnejšiu. Symbolizuje životnú silu, aktivitu, lásku, túžbu, zmyselnosť a tvorivosť. Je spájaná so sexualitou, ohňom a bojom. Odporúča sa používať pri reklame na produkty symbolizujúce pocit mužnosti (športové autá, cigarety) a produkty  nakupované   impulzívne (žuvačky, čokolády).

Oranžová navodzuje pocit tepla, svetla, slnka a ohňa. Je to farba srdečná,  priateľská  a mladistvá. Je však vnímaná ako ľahkovážna, preto sa používa  napr. s čiernou  farbou, ktorá ju „uzemní“. Oranžová farba podporuje aktivitu  a chuť do jedla, je  vhodná pre reklamu hotových jedál a mäsa.

Žltá je najteplejšou zo všetkých farieb. Je šťastná, energická, priateľská,  optimistická  a aktívna farba. Predstavuje radosť zo života a zmysel pre  humor. V kombinácii s  čiernou je výborná na prilákanie pozornosti  zákazníkov. V marketingu symbolizuje  nízku cenu a zľavy.

Zelená farba je farbou nádeje, kľudu a pokoja. Symbolizuje prírodu,  asociuje  harmóniu  a  ľahkosť. Spája sa s jarou, životom a mladosťou.  Vyjadruje ekologické  hodnoty a  životné  prostredie. Často sa  používa na  obaly pre mrazené potraviny,  konzervovanú  eleninu a  tabakové výrobky.  Produkty v  zelenom obale ľudia považujú  za zdravšie,  menej tučné a  s  vyšším obsahom vitamínov.

Modrá farba symbolizuje oblohu, vodu, more a vzduch. Táto mierumilovná  farba   asociuje  múdrosť,  dôveru, vernosť, istotu, bezpečnosť a bohatstvo  (najmä jej  tmavšie  odtiene).  Svetlejšie odtiene  evokujú sviežosť. Hodí sa k  mrazeným  výrobkom a nápojom. V modro- zelených odtieňoch je   považovaná za  najchladnejšiu farbu.

Hnedá je farbou pôžitku, prospechu a blahobytu. Symbolizuje zem, lesy a  pohodlie.  Stimuluje  apetít,  pôsobí solídne, zdravo, pevne a spoľahlivo. Je  farbou domova a  tradícií.  V reklame  reprezentuje  kvalitu a profesionalitu. Je  vhodná pre výrazne  sladké potraviny,  kofeínové  výrobky a produkty pre  mužov.

Čierna je symbolom smrti, straty, osamelosti, zla a smútku. Súčasne je  však   farbou  elegancie  a  ušľachtilosti. Je vhodná pre produkty vysokej kvality s vysokou   cenou, ako sú  parfumy,  limuzíny a vína. V reklame sa využíva  často najmä jej  kontrastnosť a schopnosť  zvýrazniť okolité farby.

Biela je neutrálna farba, navodzuje pocit ticha a kľudu. Je symbolom  módnosti,  nevinnosti, dokonalosti, ale aj prázdnoty. V kombinácii s modrou  je stelesnením  čistoty. Farby v jej okolí vďaka nej vyzerajú hlbšie a sýtejšie.

Odborníci z oblasti reklamy už dávno vedia, že určitá farba môže byť rozhodujúca pre úspech alebo neúspech vášho produktu alebo služby. Dôležité je uvedomiť si, že ľudia si nekupujú len produkt, ale aj jeho farby a emócie, ktoré v nich vyvolá.

Autorka článku: Mária Pohanková Zahatlanová, konateľka Complete reklama, s.r.o., obchod@completereklama.sk

Obrázky: zdroj: pixabay.com

 

About Author