27. februára 2024

Pomocou techniky Ikigai k spokojnejšiemu životu, aj k prosperujúcej a zmyslom vedenej kariéry.

Ikigai. Hovorí Vám toto slovo niečo? Ikigai prináša recept na dlhovekosť a spokojnejší život. Čo má však tento nástroj spoločne s vašou kariérou? Ako ho môžete využiť nielen k spokojnejšiemu životu, ale aj v kariére či biznise?

Ľudia z japonského ostrova Okinawa sú preslávení tým, že starnú lepšie ako zvyšok ľudí na našej planéte. Čo je ich tajomstvo? Vedci z Centra pre dlhovekosť v Okinawe to skúmali od polovice sedemdesiatich rokov. Sledovali životy ľudí na tomto ostrove a skúmali, prečo sa volá „Ostrov nesmrteľných“. Našli dôkazy, prečo ľudia na tomto ostrove žijú dlhšie a starnú bez závažnejších zdravotných problémov. Na základe svojho prieskumu, zdôraznili kľúčové a vedecky podložené princípy. Jedným z nich je mať svoj Ikigai. Zmysel života.

Ľudia v Okinawe vedia prečo ráno vstávajú z postele. Viete to aj vy?

A dôvodom nie je platenie účtov. Každý pozná, čo je ich jedinečný dôvod na bytie, ich denno-denný zmysel. Ikigai nemusí byť niečo veľkolepé ako zachraňovanie veľrýb alebo boj proti celosvetovému hladu. Pre niektoré ženy na ostrove, Ikigai predstavuje pomáhať druhým s technikami lokálneho tkania. Tento Ikigai im dáva jasný dôvod, pocit zodpovednosti a prináša im spoločenské príležitosti ako generovať svoj príjem. Rovnako nie je neobvyklé, že ľudia vo svojich deväťdesiatich rokoch zveľaďujú svoju záhradu, vedú svoj obchod a predávajú zozbieranú úrodu na lokálnom trhu. V jazyku na Okinawe vraj neexistuje ani slovo ako dôchodok.

 

Prečo tráviť svoj čas objavovaním Ikigai?

Čoraz viac ľudí začína hľadať vo svojom živote zmysel a naplnenie, nielen v osobnom ale aj v pracovnom živote. Hľadajú svoje odpovede na otázku „prečo?“ Objavovaním svojho Ikigai si pomenujete, čo vám v živote dáva zmysel robiť, prečo chcete ráno vstávať z postele.

Ďalším dôvodom, pre ktorý sa oplatí objaviť svoj Ikigai je pracovný stres. Nadmerný pracovný stres má dopad na náš výkon, zdravie ale i motiváciu. Funguje to však aj naopak. Ak poznám svoje prečo, moja motivácia nájsť si prácu, ktorá je pre mňa vhodná môže viesť k lepšiemu využitiu svojich talentov, zručností a potenciálu a tým, k lepšej odolnosti, či výkonu. Pracovné výzvy, či problémy sa dajú zvládnuť ľahšie, ak nám naša práca dáva zmysel a baví nás.

Naše zdroje a čas sú vzácne a obmedzené. Práve čas je jeden z najvzácnejším zdrojov, ktorý máme. Nie vždy k nim však takto pristupujeme. Objavením svojho Ikigai viete, kam zacieliť vašu pozornosť, energiu a zdroje.

Koučovanie klientov a manažérska prax mi našepkáva, že okrem peňažnej motivácie začínajú aj firmy, ale aj zamestnanci objavovať, čo nakopne ich vnútornú motiváciu. Nie je tajomstvom, že motivovaní zamestnanci sa viac angažujú a rozvíjajú z vlastnej iniciatívy. Ak k tomu pridáme ešte ich osobnú spokojnosť, štatistiky nám ukazujú, že spokojní zamestnanci sú zdravší.

Na rozdiel od motivácie z externého prostredia, akými sú uznanie, prestíž, či odmena, vnútorná motivácia nie je na prvý pohľad taká zrejmá. Našou výzvou je odhaliť, čo nám prináša zmysel, radosť a vnútornú spokojnosť a aktívne využívať vnútornú motiváciu k nášmu kariérnemu rozvoju. Je to zároveň aj veľká výzva mnohých firiem a korporátov. Každý z nás môže mať úplne iný Ikigai. Je to motív, ktorý je dostatočne silný, aby ma dostal z postele aj keď sa mi nechce, keď mám zlý deň alebo keď veci idú ťažké.

Aké sú 3 Ikigai kruhy k odomknutiu prosperujúcej a zmysluplnej kariéry?

Na internete sa dostanete k Ikigai verzii, ktorá pozostáva z prepojenia štyroch kruhov: Vášeň – Poslanie – Profesia – Povolanie (z Anglických zdrojov: Passion – Mission – Profession – Vocation).

V Ikigai Koučing Inštitúte, sa náš zakladateľ pozrel na tento koncept a našiel spôsob, ako ho ešte ďalej zjednodušiť. Prišiel s nápadom troch kruhov.

Kruh 1 – Čo milujem robiť?

V živote fungujeme na autopilot. Pravidelne opakujeme činnosti a často sa ani nestihneme zastaviť a zamyslieť sa, ako sa pri nich cítime. Zamyslite sa, kedy ste naposledy robili niečo, čo Vám skutočne prináša radosť? Niečo, pričom ste úplne stratili pojem o čase? Poznať sa, kto ste a čo vám prináša uspokojenie je dôležité. Môžete robiť niečo, čo robíte dlhé roky a veľmi dobre, čo  prináša slušný príjem. Ale ak vám táto aktivita neprináša vnútorné uspokojenie, nie je možné zažiť Ikigai v jeho plnom potenciáli. Skúste sa zamyslieť, ako dlho by ste takto ešte dokázala fungovať? Tento Ikigai kruh nám pripomína, aby sme vnímali nielen praktickú stránku, ale dovolili si nechať sa uniesť vášňou a záujmami, ktoré nám prinášajú radosť a uspokojenie, či už v osobnom živote, v práci alebo podnikaní.

Kruh 2 – V čom som dobrá?

Každému boli darované do vienka iné talenty a zručnosti. A práve preto je dôležité porozumieť, ako sa odlišujete od ostatných a čo potrebujete rozvíjať, aby ste mohli vo svete niečo zmeniť. Nie je neobyčajné, ak k výberu povolania prispeli rodičia. Nezáleží na tom, či ste sa rozhodli pre svoju prácu preto, že to očakávala rodina alebo preto, že ste v tom momente nevideli inú príležitosť. V dnešnom svete sa nám otvára viac príležitosti. S možnosťou voľby však prichádza aj zodpovednosť za vlastné rozhodnutie a výsledky. Svet okolo nás, aj ten pracovný a svet biznisu sa menia veľkou rýchlosťou. Internet, či práca z domu priniesli viac príležitosti a s nimi i viac konkurencie.

Ak chceme obstáť v konkurencii, či už na pracovnom trhu alebo v biznise, je to oveľa náročnejšie ak v tom, čo si zvolíme robiť nie sme dobré. Bez ohľadu na to, čo ste si zvolili ako svoju prácu alebo predmet podnikania, porozmýšľajte, ako sa v tom môžete ešte zlepšiť. Je v poriadku, keď robíme aj to čo ostatní, ak to vieme robiť minimálne tak dobre ak nie lepšie, či inak.

Kruh 3 –  Čo svet potrebuje?

A teraz sa zamerajme na to, čo skutočne potrebuje svet. Poďme sa spoločne pozrieť, ako spojiť svoju vášeň, zručnosti a silné stránky a využiť ich v prospech spoločnosti. Ak nedokážeme prepojiť prvé dva kruhy, s týmto tretím, môže sa stať, že nás práca baví a sme v nej skutočne dobré, ale nevieme zarobiť viac peňazí alebo sa cítime nedocenené.

Ako z tohto von?

V tomto kruhu objavujeme, ako môžete svoje dary, zručností a skúseností využiť k prospechu v spoločnosti. Môže ale nemusí ísť o nič veľkolepé. Ikigai neurčuje kam až má siahať Váš zmysel. Stačí sa zamyslieť, čo potrebujú ľudia, ktorým poskytujete svoju službu alebo produkt. Súčasným svetom mávajú témy ako klimatická kríza a udržateľnosť, ekonomická kríza, robotizácia, zlepšenie služieb v zdravotníctve a školstve, či mnoho ďalších výziev. Toto je skutočne len niekoľko príkladov. Tento tretí kruh Ikigai nám pomáha pozrieť sa na to, ako môžete lepšie prispieť k vyriešeniu problémov či naplneniu túžob skupine ľudí či organizácii, s ktorou vám dáva zmysel pracovať.

Keď chcem objaviť svoj Ikigai, aký je ten najlepší spôsob? Kniha, zdroje na internete alebo kouč?

Pulty v kníhkupectvách a internet sú preplnené informácia o Ikigai. Odporúčam začať tam, čo je vám blízke. Ak sa rada inšpirujete knihami a chcete si najskôr o Ikigai naštudovať niečo viac, kniha môže byť dobrým začiatkom.

V kníhkupectvách nájdete niekoľko zaujímavých knižných titulov od Hector Garcia, či Ken Mogi.

Ak sa chcete posunúť ďalej, viete si cez Google nájsť pracovný zošit, zvyčajne vo formáte jednej strany, ktorá znázorňuje štyri Ikigai kruhy. Toto môže byť tiež dobrý začiatok ako ďalej zapojiť svoju zvedavosť a začať skúmať, čo vám v živote prináša radosť a zmysel. Problémoch však je, ak pracovný zošit neponúka koučovacie otázky, ľudia zvyčajne ostanú na povrchu a neskúmajú hlbšie, čo im skutočne dáva zmysel.

Kedy sa rozhodnúť pre spoluprácu s Ikigai koučom?

Objavenie Ikigai ešte nie je zárukou, že sa môj život zmení. Je treba aj niečo urobiť. Začať svoj Ikigai žiť. Niektorí klienti bývajú prekvapení, keď zistia, čo im v živote dáva zmysel robiť a ako v skutočnosti využívajú svoj čas, zdroje a energiu. Kouč im môže pomôcť objaviť svoju medzeru a uvedomiť si, čo by mali zmeniť, prípadne i prestať robiť.

Do procesu objavovanie nám môžu zasiahnuť strach, prekážky, či limitujúce presvedčenia. Často si ani neuvedomujeme, že nás brzdia. Môže to byť strach zo zlyhania, povinnosti rodičov alebo túžba zabezpečiť si bývanie a ňou spojené platenie hypotéky. Povinnosti a zodpovednosti vnímajú ako prekážku, prečo nemôžu zrealizovať svoj Ikigai.

Ďalšími prekážkami môžu byť očakávania nášho okolia, čomu by sme sa kariérne mali venovať. Ak sa vám stane, že vediete vnútorný dialóg o tom, čo chcete a zároveň vás brzdi, čo si o tom pomyslí vaša rodina alebo partner, či vás pochopia a budú podporovať, je vhodné túto tému otvoriť s nezávislou osobou či koučom.

Ako ďalší príklad uvediem obmedzujúce presvedčenia z výchovy alebo vplyv médii, v akých činnostiach sa dá prosperovať. Ako dieťa som napríklad často počula, aké je veľmi ťažké uživiť sa umením. V rozhovoroch s úspešnými ženami som odhalila, že umenie môže byť dobrá zárobková profesia. Záleží to od nášho postoja a rozpoznania príležitosti.

Ak dospejete ku svojmu Ikigai, ale nájdete dostatočne veľa dôvodov, prečo to pre vás nie je možné, konzultácia s koučom vám môže pomôcť objaviť iný uhoľ pohľadu, či s prípravou akčného plánu, ako zmenu zrealizovať.

Spoluprácu s koučom by som odporučila ženám, či už pracujúcim, v riadiacej pozícii alebo v biznise, ktoré túžia po zmene ale samé túto zmenu vo svojom živote nezrealizovali. V dnešnej dobe vieme nájsť  odpoveď na mnohé naše otázky. Avšak poznať odpovede a zmeniť naše myslenie, postoje a správanie si vyžaduje viac ako pár klikov v Googli. Mať svojho Ikigai sprievodcu vám môže pomôcť vniesť do svojho života viac energie, radosti zo života a chuti realizovať sa tak, ako to dáva zmysel v prvom rade vám.

Autorka článku:
Ing. Adriána Košovska
Medzinárodná kariérna koučka
Zakladateľka platformy
Zero to Dream Job
Licencovaný Ikigai kouč, Členka Forbes Coaches Council

Ak máte záujem na tomto linku nájdete sprievodcu Ikigai v anglickom jazyku.

 

About Author