27. februára 2024

Leadership so srdcom? Vďaka emocionálnej inteligencii dáte svojmu podnikaniu či tímu ten správny motor, harmóniu i úspech.

V posledných rokoch sa čoraz viac rozvíja štýl vo vedení, ktorý kladie dôraz na empatiu, rešpekt či sociálne schopnosti. Líderky a lídri k rozvinutou emocionálnou inteligenciou (EI) nepremýšľajú len o strategických plánoch a číslach na papieri. Pochopili, že biznis je najmä o spolupráci s ľuďmi, o ich emóciách a vzájomnom rešpekte. Zároveň tak získavajú sociálnu výhodu, ktorá im umožňuje byť úspešnými v súkromnom aj pracovnom živote.

Patria emócie do pracovného života?

 Či chceme alebo nie, emócie sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov, pracovného nevynímajúc. Nie sme stroje a je prirodzené, že rôzne situácie v nás vyvolávajú rozličné emócie. Dôležité je, aby sme s nimi vedeli pracovať a porozumeli, čo nám chcú v danom momente povedať. To, že práca s emóciami v biznise je nielen užitočná, ale vedie aj k väčšej harmónii tímov aj nás samotných, potvrdzuje aj niekoľko zistení:

  • úroveň emocionálnej inteligencie ovplyvňuje spôsob riadenia tímov, riešenia konfliktov a prijímania rozhodnutí,
  • líderky a lídri s vysokou emocionálnou inteligenciou dokážu lepšie vytvárať dôveru, spoluprácu, lojalitu a angažovanosť medzi svojimi kolegyňami/ kolegami,
  • EI súvisí so všeobecnou schopnosťou lepšie zvládať stres a prekonávať prekážky,
  • v podnikateľskom svete je EI často spájaná so schopnosťou rýchlo sa adaptovať na zmeny, riešiť problémy pod tlakom s jasnou mysľou, bezproblémovou interakciou s rôznymi typmi ľudí či so schopnosťou lepšie porozumieť potrebám zákazníkov a obchodných parterov,
  • výskumy z oblasti EI dokonca ukazujú, že existuje spojitosť medzi emocionálnym kvocientom a kariérnym úspechom.

Výskumy ukazujú, že nálada lídra a s ňou spojené správanie vo veľkej miere ovplyvňuje naladenie a správanie ľudí v tíme. Samozrejme, všetci máme aj zlé dni a je to v poriadku. Zvládnuť v podnikaní a biznise aj svoj súkromný život a udržať si duševnú pohodu je jednou z najťažších úloh. Skôr ide o to, aby naše správanie bolo autentické, úprimné a komunikácia otvorená a zrozumiteľná.

Ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu? Tu je pár praktických tipov

Dobrou správou je, že úroveň emocionálnej inteligencie nie je niečím nemenným, ale vieme ju počas života pekne rozvíjať. Na úvod je užitočné odpovedať si sama/sám pre seba na pár otázok, napríklad:

  • Dokážem si uvedomiť svoje pocity a viem, prečo sa cítim práve takto?
  • Ako zvládam nepríjemné emócie?
  • Ako spoznám ako sa cítia iný ľudia a rozumiem ich pohľadu na vec?
  • Ako zvyčajne riešim konflikty?
  • Dokážem komunikovať svoje potreby empaticky?

Jedným z efektívnych nástrojov na rozvoj emocionálnej inteligencie je aj koučing. V koučovacom rozhovore kouč/koučka kladie špecifické otázky, aby si klientka/klient spravil/a jasno v téme, dileme alebo probléme, s ktorým do koučingu prichádza. Kouč/koučka empaticky počúva, reflektuje čo klient/klientka povedal/a, vytvára bezpečný priestor, aby si klient/klientka dovolil/a byť autentický/á  a rozmýšľal/a mimo zaužívaných stereotypov. Poskytuje priestor pre osobný rast a sebapoznanie. Pomocou koučingu budete vedieť lepšie preskúmať a pochopiť svoje vlastné emócie, reakcie či vzorce správania, rozvíjať empatiu či zlepšiť komunikačné schopnosti.

Autorka článku:

Mgr. Eva Kmeťová
koučka, konzultantka, členka Slovenskej asociácie koučov
COaching & COnsulting
www.coandco4u.com
 

About Author