27. februára 2024

O nás

Združenie podnikateliek a manažérok je občianske združenie založené v máji 2001. Cieľom nášho združenia je podpora žien v podnikaní, podpora žien v manažérskych pozíciách, podpora začínajúcich podnikateliek a rodinné podnikanie.

Organizujeme vzdelávacie podujatia zameraná na osobný rozvoj a rozvoj zručností a talentov.

Ponúkame networkingové podujatia s cieľom vzájomnej podpory, inšpirácie, nadviazania nových kontaktov a rozvoju vzájomných spoluprác.

Spolupracujeme s partnerskými organizáciami v zahraničí s cieľom vzájomnej podpory inšpirácií, nadviazania nových kontaktov, prezentácie svojej firmy, výrobkov či služieb.

Žiadne stretnutie nie je náhodné. Vzájomnou podporou, informáciami, inšpiráciami a kontaktmi si pomáhame navzájom spoločne rásť a profitovať a byť úspešné.

Nájdete nás aj na Linkedine aj na Facebooku.

About us:

Association of Business Women was established on May 15th, 2001. Our Association is an independent organization focused on interests of business women and women in leading positions. We also support women start-ups and family businesses.

The main aim of the Association of Business Women is supporting women in business, supporting women in managing position, helping women to run their businesses and positions more effectively and furthermore to boost women entrepreneurship to abroad, including exchange of contacts and networking with women behind the borders.

We offer various activities focused on support of business, exchange of information, good practises, also providing advices, recommendations, exchange of contacts within Slovakia and Abroad as well as.

We are women network organization providing support to women entrepreneurs,managers,help with international cooperation.

We are following our targets: Information - Motivation - Inspiration - Networking - Cooperation - Contacts. No meeting is accidental. It is crucial. By mutual support, inspiration, contacts we help each other to grow and to succeed. To be successful women.

You will reach us on Linkedine and on Facebook as well.