19. apríla 2024

Viete, aký typ ste osobnosti Vy? Dominantný, Influencer, sociálny typ, alebo konštruktívny typ?

Viete, aký typ  osobnosti ste Vy?

Dominantný, Influencer, sociálny typ, alebo konštruktívny typ? 

Zjednodušene povedané, ľudia dosahujú výnimočné výsledky vtedy, keď robia a rozvíjajú to, čo ich baví a na čo majú prirodzený talent. Vtedy sú výkonní, naplnení, motivovaní, angažovaní a sú inšpiráciou pre ostatných. Ráno vstávajú s nadšením a tešia sa do práce, pretože vidia zmysel v tom, čo robia. Aká je však realita?

Robíte Vy alebo ľudia vo Vašej firme naozaj to, čo Vás baví a v čom ste prirodzene dobrí? Ak si nie ste istí, DiSC osobnostná typológia vám pomôže odhaliť vaše silné a slabé stránky, aký typ práce je pre vás vhodný, ako byť efektívnejší a aj to, ako si zlepšiť vzťahy s inými ľuďmi.

 4 základné osobnostné typy podľa metodológie DiSC:

DiSC rozdeľuje ľudí do 4 základných typov:

D – Dominantný,

I –   Influencer,

S –  Stabilný alebo Sociálny typ

C –  Konštruktívny typ.

 D a I sú viac extrovertné profily,  C a S viac introvertné.

 Čo si myslíte, ktorý typ ste VY?

 Ľudia s profilom D a C sú viac zameraní na výsledky a fakty a ľudia s profilmi I a S zasa na ľudí a vzťahy.

Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje horší alebo lepší profil. Každý profil je dôležitý a je potrebný v každom dobre fungujúcom tíme alebo komunite. Je ale veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa.

D – Dominantný typ

 

Dominantné typy ľudí sa zameriavajú na výsledky. Sú rázni, akční, sebavedomí. Nemajú radi rutinnú prácu, skôr vítajú prekážky a výzvy, ktoré dokážu svojou odhodlanosťou a silou vôle prekonať. Dominantní ľudia sú extrovertní, radi rozprávajú, keď majú pocit, že je „o čom“. Sú to vizionári a obvykle majú veľmi dobré strategické myslenie. Myslia rýchlo a problémy pre nich nie sú prekážkou, ale výzvou. Výborne sa hodia na riadiace pozície a rozbiehanie projektov. Keď sa ale dostávajú do rutiny, robia to isté dookola, sú zavalení administratívou, nemajú dostatok právomoci a zodpovednosti, niekto im zadáva príkazy, kontroluje ich alebo  sa cítia zviazaní, ich potenciál vyhasína. Títo ľudia sú obvykle skvelí lídri a majú úžasný potenciál, keď si uvedomia svoje silné aj slabé stránky a popracujú na nich. Keď však v rámci firmy umiestnite takéhoto človeka na nesprávnu pracovnú pozíciu alebo do nesprávneho tímu alebo do nesprávnej fázy projektu, postupne stratí motiváciu a vyhorí.

I – Influencer

Influenceri sú veľmi spoločenskí, výreční, šarmantní a radi nadväzujú nové kontakty. Vedia si rýchlo získať ľudí, sú optimistickí, energickí, dokážu ostatných nadchnúť a motivovať. Radi veľa rozprávajú, „kávičkujú“, sú priateľskí, zábavní a potrebujú sa stále obklopovať ľuďmi a pracovať v tíme. Sú to obvykle výborní obchodníci, komunikátori, hovorcovia, ľudia pracujúci v PR alebo marketingu. Radi začínajú nové projekty, majú množstvo nápadov, sú kreatívni. Medzi ich slabé stánky patrí, že majú problém s dokončovaním projektov, plnením úloh načas a efektivitou. Môžu byť nezodpovední, čo sa týka plnenia úloh načas. Skôr totiž uprednostnia zábavu pred povinnosťami. Sú radi stredobodom pozornosti a potrebujú pochvalu a uznanie.

S – Stabilný typ (sociálny)

Stabilné/sociálne typy ľudí sú väčšinou introvertné a veľmi sociálne orientované. Sú to podporovatelia, ktorí podporujú ostatných členov tímu. Sú starostliví a snažia sa každému pomáhať. Potrebujú pracovať v tíme, podporujú iných, viac im záleží na ostatných, ako sa sebe. Majú radi stabilitu a zle zvládajú akékoľvek zmeny. Sú trpezliví, pracujú konzistentne, sú spoľahliví a zodpovední. Ťažko znášajú prekážky, problémy či výzvy. Dokážu dobre počúvať a trpezlivo vyjednávať. Nie je pre nich jednoduché nadväzovať nové vzťahy, skôr dokážu harmonizovať a prehlbovať existujúce vzťahy. Sú obvykle nerozhodní, nemajú vlastný názor, premýšľajú skôr krátkodobo, ako dlhodobo. Nie sú to typy, ktoré dokážu posúvať biznis dopredu, sú ale nenahraditeľní pre každý tím, pretože ho dokážu stmeliť. Sú to dobrí sociálni pracovníci, sestričky, asistentky vo firmách, pracovníci na oddeleniach služieb zákazníkov, učitelia. Nevadí im rutinná práca. Často sa stáva, že trpia pocitom menejcennosti a majú nízke sebavedomie.

Ich prínos pre firmu alebo akúkoľvek komunitu totiž nie je veľmi viditeľný. Keď oni sami ani ich okolie nerozumie typológii a nedokáže rozpoznať a oceniť ich silné stránky, cítia sa nedocenení, neužitoční a demotivovaní.

C – Konštruktívny typ (analytický)

Ľudia s osobnostným profilom C sú konštruktívne, analytické typy. Sú väčšinou introvertní, zameraný na detaily. Sú presní, kritickí, stále premýšľajú, zvažujú za a proti a hľadajú negatíva. Sú to perfekcionisti, odborníci a experti, ktorí fungujú dobre, keď majú jasne vymedzené pravidlá. Sú systematickí a majú radi kvalitu. Radšej pracujú samostatne. Dokážu s ľuďmi jednať diplomaticky a v konfliktoch používajú nepriame prístupy. Potrebujú istotu a sú efektívni, keď všetko funguje v rámci vychodených „koľají“. Sú konzervatívni, nemajú radi zmeny, výzvy a neistotu. Potrebujú mať všetko pod kontrolou, sú zodpovední, ale ťažko si dokážu priznať chybu. Nevadí im rutinná práca. Sú to dobrí účtovníci, právnici, vedci, analytici alebo bankári.

 Aj ten najtalentovanejší človek môže zlyhať, keď robí nesprávnu prácu

Vráťme sa teraz k nášmu príkladu z banky na začiatku článku. V banke si pravdepodobne vybrali skvelých odborníkov, ktorí mohli byť profil C – profesionáli, systematickí, presní, analytickí. Títo ľudia však fungujú výborne už v zabehnutom systéme a nemajú radi zmeny. Nebavilo ich „stavať na zelenej lúke“. Podľa všetkého nepoznali ani oni sami svoje silné a slabé stránky a správne to neodhadla ani banka, ktorá ich prijímala. Do banky, ktorá prechádza výraznými zmenami a nastavuje nové systémy a procesy, sú vhodné Dominantné typy ľudí, ktorí majú radi nové projekty, výzvy a prekážky a dokážu tieto prekážky efektívne prekonávať a dosahovať výsledky. Ľudia s profilom C by boli pre banku užitoční možno o pár rokov, keď bude všetko stabilizované a oni prídu do zabehnutého systému, kde už sú nastavené jasné pravidlá a štandardy.

 Ako funguje DiSC ?

Osobnostnú typológiu DiSC si môžete vypracovať online dotazníkom. Výsledkom je podrobná cca 25-stranová analýza silných a slabých stránok a možností ich ďalšieho

rozvoja. Každý má obvykle jeden prirodzený profil D, I, S alebo C, ktorý ho najviac vystihuje. Dôležité je vedieť, ktorý to je. Ten sa najlepšie ukáže najmä v stresových situáciách. Iba keď fungujeme podľa neho, môžeme využívať maximálne svoj potenciál. Mnoho ľudí si počas života „adaptuje“ iný profil, aby sa prispôsobil okoliu, práci, ktorú robí, kolegom, partnerom a pod. Z dlhodobého hľadiska ho ale fungovanie v tomto profile ubíja, stresuje a demotivuje. Keď robíme niečo, čo pre nás nie je prirodzené, spotrebúvame oveľa viac energie ako keď robíme to, čo nám ide prirodzene dobre. To má za následok demotiváciu, postupné vyhorenie, depresie alebo iné fyzické či psychické ochorenia. Dá sa tomu predísť tým, že objavíme svoje silné a slabé stránky a začneme fungovať v súlade so svojím profilom, teda so samým sebou.

Čo je ale nesmierne cenné, je dokázať rozpoznať okrem svojich silných a slabých stránok aj silné a slabé stránky iných. Preto každému odporúčam absolvovať DiSC seminár, na ktorom pochopia celú psychológiu nielen svojho profilu, ale aj iných. Naučia sa rozpoznávať profily iných, lepšie im porozumieť a prispôsobiť im komunikáciu. Tým sa zlepšia vzťahy na pracovisku aj v súkromí. Absolventi dokážu využiť DiSC pri predaji, pri jednaní so zákazníkmi, nadriadenými, či podriadenými. DiSC je skvelým nástrojom aj na zostavenie a vedenie efektívneho a motivovaného tímu. Každý dobrý tím musí totiž obsahovať každý profil. DiSC sa často používa pri nábore zamestnancov, ale je rovnako dôležitý aj pri vedení tímu. Tomu sú prispôsobené aj možnosti reportov, ktoré DiSC poskytuje. Medzi najvyužívanejšie patrí DiSC analýza silných a slabých stránok, DiSC leadership profil, DiSC predajný profil alebo DiSC tímový profil.

Vedecký základ DISC profilu bol vyvinutý na univerzite v Minnesote v r. 1960. Viac ako 30 rokov výskumu je zárukou vysoko kvalitného osobnostného profilu, ktorý je v  súčasnosti najrozšírenejším nástrojom na osobné hodnotenie na svete. Ročne ho využíva viac ako milión ľudí a doteraz bol použitý viac ako 50 miliónov krát.

Autorka článku:

Ing.  Jaroslava Vaculčiaková, PhD.

Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

www.jaroslavavaculciakova.sk

www.discprofil.sk

About Author