27. marca 2023

Podpora podnikania žien v zahraničí

Prihlasovanie na tomto linku: 

Bližšie informácie o zapojení sa prosím píšte na email: zdruzenie@zpam.sk.