5. decembra 2023

PR článok v offline vs. online priestore

Jednou z najviac využívaných možností propagácie spoločnosti alebo produktu je PR článok (PR = public relations = vzťahy s verejnosťou).

PR článok nie je primárne predajným textom, jeho obsah má mať informačný, nie predajný charakter. Buduje povedomie o značke a vzťah s potenciálnym zákazníkom. Formou sa podobá na redakčný obsah – pre čitateľa by mal byť na nerozoznanie od článku vytvoreného redakciou.

PR článok môže mať rôzne podoby, vyberáme si tú, ktorá sa najviac hodí k nášmu produktu a marketingovej stratégii:
•    Recenzia produktu
•    Rozhovor s tvorcom produktu alebo služby
•    Návod na použitie
•    Informačný článok
•    Odborný článok
•    Reportáž z podujatia

Ako začať pri tvorbe PR článku?
Ak sme si stanovili cieľ napísať kvalitný PR článok, musíme si pred samotnou tvorbou článku odpovedať na tieto základné otázky:
1. Koho/čo textom predávate?
2. Koho chcete textom osloviť?
3. Kde najlepšie oslovíte svoju cieľovú skupinu?
4. Akú informáciu chcete prezentovať?
5. Aký efekt má váš PR článok vyvolať?

Pomôže nám to vytvoriť si jasnú predstavu o vhodnej komunikačnej stratégii, štýle písania, vhodných obrázkoch, videách, odkazoch na iné články, príp. webové stránky, ako aj o umiestnení PR článku do vhodného média.

Každý (nielen PR) článok má jasne stanovenú štruktúru, ktorú pri ich čítaní väčšinou vnímame len podvedome, no už ju automaticky očakávame od ďalších článkov. Dajme si preto pri tvorbe nášho PR článku záležať na ich dodržaní, a tým zvýšiť čítanosť a efektívnosť článku.
Ktoré časti sú to?

•    Pútavý a výstižný titulok
•    Perex – prvý odstavec
•    Odstavce a podnadpisy
•    Zaujímavosti
•    Obrázky a videá
•    Záver

Titulok je pravdepodobne najdôležitejšou časťou článku – na základe neho sa čitateľ rozhodne, či si článok prečíta, alebo nie. Preto ho odporúčame písať ako úplne posledný, keď ste s témou a atmosférou článku úplne zžití.

Rozdiely medzi online PR článkom a PR článkom v tlači: 
Článok v tlači aj online priestore môže po obsahovej stránke vyzerať viacmenej rovnako. Pre ktorú variantu umiestnenia sa rozhodnúť?

Prejdime si spoločne hlavné výhody a nevýhody online a offline PR článkov.

Online PR článok: V online priestore nie sme obmedzení rozsahom. Pokiaľ v texte použijeme tie správne kľúčové slová, ktoré naša cieľová skupina hľadá, nájde si náš článok množstvo ľudí v dlhom časovom horizonte. Nepochybnou výhodou je možnosť pripojiť audiovizuálny obsah (videá, zvukové záznamy). Rovnako môžeme do textu pridávať aj odkazy na náš web alebo súvisiace články. Čítanosť článku je jasne merateľná a poskytuje nám spätnú väzbu o efekte článku, následnej návšteve vášho webu, príp. nákupe na vašom e-shope.

Ako nevýhodu pri online článku musíme zohladniť, že vopred nevieme odhadnúť ani približnú čítanosť článku. Na hlavnej stránke online média bude váš článok viditeľný len prvý deň, následne bude presunutý do histórie.

Na druhej strane výhodou Offline PR článku je, že si platíte za konkrétne umiestnenie článku – presnú stranu a rozsah. Vzhľadom na náklad periodika viete približne odhadnúť, koľko ľudí bude mať možnosť si článok prečítať. Keďže rozsah článku je obmedzený, sme nútení zmieňovať len dôležité informácie a priority.

Nevýhoda offline PR článku je tá, že nevieme zistiť, koľko ľudí prečíta článok až do konca (ale to ani pri online článku). Chýba nám možnosť merania, koľko ľudí na základe PR článku u vás nakúpilo alebo navštívilo váš web, keďže chýba priame prelinkovanie s webom a ďalšími aktivitami vašej spoločnosti.

Na záver je dôležité dodať, že napísať kvalitný PR článok si vyžaduje nielen kvalitné poznanie produktu/služby a kultúry spoločnosti, ale aj nemalé copywriterské schopnosti a skúsenosti. V súčasnej dobe však našťastie existuje množstvo profesionálov, na ktorých sa môžete obrátiť, či už ide o PR agentúry, reklamné agentúry alebo copywriterov na voľnej nohe.

Autor článku:
Mária Pohanková Zahatlanová
konateľka reklamnej a PR agentúry
Complete reklama, s.r.o.
www.completereklama.sk
www.reklamne-polepy.sk

About Author