27. februára 2024

Projekt pre ženy RE-FEM

Združenie podnikateliek a manažérok sa stalo pridruženým partnerom v projekte RE-FEM, riadeným partnerom Slovak Business Agency.

Projekt sa zameriava na riešenie rodovej nerovnosti v podnikaní a nerovnakého prístupu k vzdelávacím príležitostiam, najmä pre tých, ktorí majú menej príležitostí na základe sociálnych, ekonomických prekážok, prekážok vo vzdelávaní alebo nevýhod vyplývajúcich z geografickej polohy.
Cieľom projektu je posilniť postavenie žien podnikateliek prostredníctvom odbornej prípravy a školení, ktoré by im pomohli udržať odolné podniky v post-kovidovej ére. Školitelia a mentori z oblasti podpory podnikania a vzdelávania dospelých zároveň vďaka projektu získajú ľahko dostupné a vysokokvalitné školiace nástroje.
Hlavné cieľové skupiny
1/ Tréneri/mentori pôsobiaci vo vzdelávaní dospelých, ktorí prostredníctvom vzájomne prepojených výsledkov a aktivít projektu získajú nové vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné školenie žien podnikateliek.
2/ Ženy, ktoré:
– už podnikateľkami sú a chcú zlepšiť svoje zručnosti v určitých oblastiach a ďalej ich rozvíjať
– boli nútené prerušiť svoju podnikateľskú činnosť, resp. zažili vážne ťažkosti v dôsledku pandémie a chcú sa stať odolnejšími počas krízových situácií
– chcú začať podnikať alebo už podnikať začali, ale majú záujem zlepšiť svoje schopnosti v určitých oblastiach a ďalej ich rozvíjať.
Stránka projektu: www.refem.eu
OPEN EDUCATION PLATFORM: https://refem.eu/open-education-platform/
Bližšie informácie o projekte poskytnú:
Mgr. Veronika Blizman Servilová, e-mail: blizman-servilova@sbagency.sk
Mgr. Alica Cikatricisová, e-mail: cikatricisova@sbagency.sk

About Author