19. apríla 2024

Projekty

Združenie podnikateliek a manažériek (Združenie žien v podnikaní) realizovalo tieto projekty:

 

 • Podnikanie vo vidieckej turistike a agroturistike - projekt Phare 2001-2002
 • Podnikanie vo vidieckej turistike a agroturistike v Zlatých Moravciach  (2002)
 • Slovensko-česká konferencia s medzinárodnou úrovňou: NOVÉ TRENDY V ZAMESTNÁVANÍ – TELEWORK – marec 2003
 • Projekt „Dieťa nie je prekážkou – alebo návrat žien po materskej dovolenke"
  Realizácia: 08/2003 – 06/2004
 • Podnikavé dievčatá – prišiel Váš čas! – Klub podnikavých dievčat
 • Zamestnávatelia ústretoví k rodine a rodovej rovnosti
  Podpora a propagácia prístupu v podmienkach SR    2005 - 2006
 • Informačné a podporné centrum zamestnanosti (2007-2008)
  „Projekt bol podporený v rámci operačného programu JPD NUTS II Bratislava
 • REGIONFEMME – ženy – vzdelanie – podnikanie 2009 - 2013 - Podpora podnikania žien, cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko
 • PROJEKT: Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života ( 2021 - 2022)