27. februára 2024

Vedeli ste, že Vaša REZILIENCIA má 40% podiel na vašom úspechu a šťastí?

Každý z nás prechádza v živote náročnejšími obdobiami a čelí rôznym výzvam. Môžeme mať problémy v práci, dostať zo dňa na deň výpoveď; prísť o peniaze; mať existenčné problémy, zistiť, že nás podvádza partner alebo partnerka, rozvádzať sa, čeliť problémom s deťmi či zažiť rôzne iné tragédie. Život nám skrátka prináša a bude prinášať krízové situácie a to, ako ich zvládame, závisí vo veľkej miere od našej reziliencie.

Čo je to reziliencia a prečo ju potrebujeme

Anglický preklad slova reziliencia znamená odolnosť, pružnosť a schopnosť vrátiť sa do pôvodného stavu. Keď hovoríme o reziliencii človeka, tak ideme trochu ďalej. Reziliencia znamená psychickú a fyzickú odolnosť, vnútornú silu, nastavenie a schopnosť zvládať stres, zmeny a náročné životné situácie s nadhľadom.

Podľa výskumu reziliencia ovplyvňuje celkovú kvalitu života a má až 40 percentný podiel na úspechu človeka. Rezilientní ľudia sú jednoducho úspešnejší, šťastnejší, výkonnejší, vyrovnanejší a žijú dlhšie ako tí menej rezilientní. Aj vo vysokom veku si dokážu zachovať výbornú fyzickú, psychickú a mentálnu kondíciu. Je teda aj kľúčom k dlhovekosti.

Čím sa vyznačujú rezilientní ľudia

Viete, čím sa vyznačujú rezilientní ľudia? Pristupujú k problémom a výzvam pozitívne, s nadhľadom, vnútornou vyrovnanosťou, odvahou a zdravým sebavedomím.  Majú jasne stanovené ciele, ktoré trvalo a disciplinovane nasledujú, no zároveň vedia, kedy sa ich treba vzdať. Sú realisticky optimistickí a nedovolia, aby neúspech alebo kríza zničili ich život alebo vlastnú hodnotu.

Rezilientní ľudia dokážu aj v negatívnych veciach nájsť niečo pozitívne. Neriešia to, čo nemôžu zmeniť a zameriavajú sa na budúcnosť. Majú jasný zmysel života a idú za ním. Dokážu ovládať svoje emócie a myšlienky a efektívne manažujú svoju fyzickú a duševnú energiu.

Rezilientní ľudia sú schopní rýchlo sa zotaviť z krízových situácií, hľadať nové možnosti a riešenia, efektívne pracovať so svojou energiou a jednoduchšie dosahovať svoje ciele a zámery. Práve preto je reziliencia v tejto náročnej dobe neustálych zmien a neistoty nesmierne dôležitá.

Reziliencia je merateľná a dá sa zvyšovať

Možno sa teraz v duchu pýtate: „Som aj ja rezilientný/rezilientná?“ Každý z nás má určitú odolnosť, niekto vyššiu, niekto nižšiu. Dobrá správa je, že reziliencia sa dá zmerať. A ešte lepšia správa je, že sa dá aj zvyšovať a rozvíjať jednoduchými technikami, stratégiami a zmenou životného štýlu.

Štyri piliere Reziliencie: emočný, mentálny, duševný, fyzický

Nielen korona, ale aj bežný život potvrdzujú, že iba ľudia, ktorí majú v poriadku svoje emócie, myšlienky, telo aj dušu, dokážu prežiť život v šťastí, zdraví, úspechu a naplnení. Majú totiž v živote rovnováhu – balance, ktorá ich podrží v náročnejších situáciách. Práve preto staviam v rámci Akadémie reziliencie na štyroch základných pilieroch. Je to emočný, mentálny, duševný a fyzický pilier.

Každý, kto chce byť v živote v poriadku, musí mať zvládnuté svoje emócie, myšlienky, svoje telo aj dušu. A reziliencia ponúka jednoduché techniky a stratégie, ako na to.

V rámci každého z týchto pilierov sa učíme jednoduché stratégie a techniky na to, aby sme posilnili svoju emočnú, mentálnu, duševnú aj fyzickú odolnosť, lepšie zvládali stres a krízy, zlepšili si fyzickú kondíciu, imunitu aj osobnú efektivitu, výkonnosť a naučili sa byť spokojní a šťastní aj napriek nepriaznivým vonkajším okolnostiam.

Reziliencia je kľúčom k dlhému, šťastnému a naplnenému životu

Jednoducho povedané, každý z nás potrebuje rezilienciu. Je to nový životný štýl človeka 21. storočia. Reziliencia totiž nie je iba o tom, ako sa cítite dnes. Je aj o tom, ako sa budete cítiť o 10, 20 či 30 rokov. Či si budete v starobe užívať život a dobrú mentálnu, duševnú a fyzickú kondíciu alebo budete čeliť depresiám, stresu, budete závislí na  liekoch, lekároch či iných ľuďoch.

Šťastie totiž nie je vecou náhody, šťastie je vecou voľby. Čo si zvolíte Vy? Chcete byť obeťou alebo tvorcom svojho života? Keď ste sa rozhodli pre druhú možnosť, môžete sa k nám pridať a začať pracovať na svojej reziliencii.

Autorka: Jaroslava Vaculčiaková.  Skúsená a inšpiratívna lektorka a koučka, ktorá s nadšením pomáha ľuďom rásť a rozvíjať svoj potenciál. Je lektorkou reziliencie, komunikácie, jemných zručností a osobnostnej typológie DiSC. Prednáša na konferenciách a univerzitách, pravidelne publikuje a vystupuje v médiách.

www.anteaconsulting.sk

About Author