19. apríla 2024

Šaty robia človeka

V dnešnom svete kde móda, štýl, trendové oblečenie má podstatný vplyv. Módá  vládne svetu.  Pre niektorých nepodstatná, pre iných životne dôležitá súčasť života. Je nevyhnutné myslieť na to, ako vyzerá naše oblečenie. To, ako sme oblečené hovorí veľakrát miesto nás. Čisté, vyžehlené a kvalitné oblečenie je základným pravidlom každej manažérky či podnikateľky.

V našej kultúre druh oblečenia hovorí o pozícií, postavení prípadne funkcii, ktorú zastávame. Je to práve odev, podľa ktorého posudzujeme danú osobu. Je to to prvé, čo si na druhej osobe všimneme. Stačí pár sekúnd na rýchly sken človeka, ako vyzerá, čo má oblečené, aký má účes, postoj, topánky.

Vieme si predstaviť manažéra, bankára prípadne riaditeľa oblečeného inak ako v saku, kravate a (čiernych) nohaviciach ? Alebo manažérku, prípadne riaditeľku oblečenú inak ako v nohavicovom prípadne suknovom kostýme ? Určite nie. Reč odevu tlmočí serióznosť, profesijnosť a pri umeloch najmä kreatívnosť a uvoľnenosť.

Oblečenie o nás prezradí aký máme vkus, spoločenskú úroveň a sociálne postavenie, ale aj našu náladu, myšlienky a naše názory.

Majme na pamäti, že dobrý prvý dojem môžeme urobiť iba raz. Či už na pracovnom stretnutí, na plese, opere, na workshope prípadne na neformálnom networkingovom podujatí. Hovorí sa, že prvý dojem si o druhom človeku vytvoríme v priebehu prvých 10- 20 sekúnd. Prvý dojem preto netreba podceňovať. Naše oblečenie, účes, náš hlas, reč tela a neverbálna komunikácia prezradia veľa. Tieto všetky zložky formujú dojem, na základe ktorého posudzujeme ľudí okolo seba a na základe ktorých sme posudzovaný aj my sami.

About Author