27. februára 2024

Téma: Ako zdaňuje fyzická osoba príjem z prenájmu nehnuteľnosti

Veľmi aktuálnym trendom je v súčasnosti prenájom nehnuteľnosti prostredníctvom digitálnych platforiem ako napr. Airbnb alebo Booking. Tieto majú práve od 1.1.2023 povinnosť posielať finančnej správe detailné údaje o tom aké príjmy dosiahli za uplynulý rok prenajímatelia nehnuteľností. Prvý krát zašlú digitálne platformy tieto informácie za rok 2023. Je preto pre prenajímateľov dôležité v daňovom priznaní správne uviesť aký druh príjmu a v akej výške dosiahli.

Fyzická osoba (nepodnikateľ) môže prenajímať nehnuteľnosť dlhodobo, pričom nájomca sa o túto nehnuteľnosť sám stará. Takýto príjem potom zdaňuje ako príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Fyzická osoba je povinná sa za týmto účelom registrovať na daňovom úrade na daň z príjmov. Mala by tak urobiť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom začala prenajímať nehnuteľnosť (v prípade ak ešte nie je registrovaná na daňovom úrade napr. z dôvodu vykonávania inej podnikateľskej činnosti). Takýto príjem z prenájmu nepodlieha zdravotným ani sociálnym odvodom.

Prostredníctvom digitálnych platforiem ide zvyčajne o krátkodobý prenájom nehnuteľnosti, s ktorým sú spojené aj tzv. iné služby ako napr. vymieňanie posteľnej bielizne, uterákov, dopĺňanie mydla, upratovanie a pod. Ak nejde len o príležitostný prenájom nehnuteľnosti, možno povedať, že fyzická osoba vykonáva poskytovanie ubytovacích služieb, na ktoré je potrebné živnostenské oprávnenie. Preto by mala fyzická osoba najprv požiadať živnostenský úrad o vydanie živnostenského oprávnenia. Vydaním živnostenského oprávnenia sa fyzická osoba stáva podnikateľom (samostatne zárobkovo činnou osobou) a je jej pridelené IČO. Prenajímateľ živnostník sa nemusí z tohto titulu osobitne registrovať na daňovom úrade, tento ju zaregistruje a pridelí jej DIČ automaticky z úradnej moci. Fyzická osoba podnikateľ zdaňuje tento príjem ako príjem z podnikania, ktorý zároveň podlieha sociálnym a zdravotným odvodom.

Ak prenajímate nehnuteľnosť položte si základnú otázku a to či poskytujete spolu s prenájmom aj tzv. iné služby – upratovanie, vymieňanie posteľnej bielizne a pod., čím vlastne konkurujete ubytovniam, hotelom, hostelom. Ak áno, potom poskytujete ubytovacie služby na ktoré potrebujete živnostenské oprávnenie. Pričom takýto príjem za zdaňuje ako príjem z podnikateľskej činnosti vykonávanej fyzickou osobou a platia sa z neho sociálne aj zdravotné odvody. Ak tzv. iné služby spolu s prenájmom nehnuteľnosti neposkytujete, ide o klasický prenájom nehnuteľnosti, ktorý nepodlieha zdravotným ani sociálnym odvodom.

Autorka článku:
Ing. Mgr. Lenka Paluchova, LL.M.
https://www.linkedin.com/in/lenka-paluchova/

About Author