5. decembra 2023

Viete, aký typ osobnosti ste Vy? Ako byť efektívnejší a ako odomknúť svoj potenciál.

Raz som na konferencii počula riaditeľa nemenovanej banky rozprávať o zásadných zmenách, ktorými ich banka prechádza. V súvislosti so zmenami musel urobiť aj zmeny na riadiacich pozíciách. Povedal, že sa snažil do banky získať top ľudí. Podarilo sam u získať niekoľko špičkových ľudí z konkurenčných bánk. Boli to profesionáli a top ľudia vo svojom odbore. Bol však sklamaný z toho, že po čase väčšina z nich odišla. Skrátka množstvo zmien a nastavovanie procesov od začiatku nezvládli. Hneď mi preblyslo hlavou, že keby on a jeho tím poznali princípy osobnostnej typológie DiSC, pravdepodobne by si vybrali iných ľudí a boli by ušetrení tejto určite veľmi drahej skúsenosti. Ak Vás zaujíma, kde urobili chybu, čítajte ďalej. Poďme ale postupne.

Zo slabej stránky silnú stránku nikdy neurobíte

Keď chceme naplno využívať svoj potenciál a potenciál našich ľudí, je potrebné stavať na silných stránkach a naplno ich využívať. To ale neznamená, že slabé stránky máme ignorovať. Je potrebné poznať naše slabé miesta a pracovať s nimi do takej miery, aby nás neobmedzovali v raste. Sústrediť však väčšinu svojej pozornosti na opravu slabých stránok je mrhanie potenciálom. Zo slabej stránky totiž nikdy neurobíte silnú stránku. Úspešné firmy preto podporujú prirodzené talenty a silné stránky svojich zamestnancov. Tie menej úspešné sa snažia opravovať slabé stránky.

Zjednodušene povedané, ľudia dosahujú výnimočné výsledky vtedy, keď robia a rozvíjajú to, čo ich baví a na čo majú prirodzený talent. Vtedy sú výkonní, naplnení, motivovaní, angažovaní a sú inšpiráciou pre ostatných. Ráno vstávajú s nadšením a tešia sa do práce, pretože vidia zmysel v tom, čo robia. Aká je však realita? Robíte Vy alebo ľudia vo Vašej firme naozaj to, čo Vás baví a v čom ste prirodzene dobrí? Ak si nie ste istí, DiSC osobnostná typológia vám pomôže odhaliť vaše silné a slabé stránky, aký typ práce je pre vás vhodný, ako byť efektívnejší a aj to, ako si zlepšiť vzťahy s inými ľuďmi.

 Ako zistíte svoje talenty a silné a slabé stránky?

DiSC je metodológia, ktorá poskytuje analýzu silných a slabých stránok a možnosti ich zlepšenia pre jednotlivcov aj pre celé tímy. Tento model popisuje správanie človeka a definuje, prečo sa tak správa. Existujú viaceré osobnostné typológie a nástroje hodnotenia. Mnohé z nich som si v minulosti urobila, prečítala, pri niektorých som sa zúčastnila aj seminárov. Ale okrem toho, že boli pre mňa zaujímavé (pretože mňa zaujíma všetko nové) založila som výsledky do foldra, viac som sa im nevenovala a informácie z nich som nedokázala využiť v každodennom živote a práci. Buď boli príliš komplikované alebo iba popísali existujúci stav a moje silné a slabé stránky, neposkytli mi však dostatočne jasný návod, ako s nimi pracovať ďalej.

4 základné osobnostné typy podľa metodológie DiSC
DiSC rozdeľuje ľudí do 4 základných typov – D – Dominantný, I – Interaktívny, S – Stabilný a C – Konštruktívny. D a I sú viac extrovertné profily, C a S viac introvertné. Ľudia s profilom D a C sú viac zameraní na výsledky a fakty a ľudia s profilmi I a S zasa na ľudí a vzťahy. Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje horší alebo lepší profil. Každý profil je dôležitý a je potrebný v každom dobre fungujúcom tíme alebo komunite. Je ale veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa.

Otázka pre Vás, čo si myslíte? Na obrázku nižšie, ktorá predstavuje ktorý typ osobnosti? D – Dominantný, I – Interaktívny, S – Stabilný a C – Konštruktívny ?

To sa dozvieme v ďalšom čísle nášho časopisu.

 

Autorka článku:

Ing.  Jaroslava Vaculčiaková:  Inšpiratívna trénerka, koučka a konzultantka v oblasti komunikácie, osobného rozvoja a zvyšovania ľudského potenciálu.

www.jaroslavavaculciakova.sk

 

About Author