27. februára 2024

Women, families, careers – Digital solution in adult learning.

Koncom novembra sme stihli nielen partnerské stretnutie ale aj konferenciu, ktorá bola súčasťou projektu, ktorú zorganizovali naše české partnerky Business & Professional Women CR , z.s.
Aktivitami nášho projektu: Women, families, careers – Digital solution in adult learning, motivujeme ženy k väčšiemu používaniu mobilných aplikácií, ktoré nám vedia zjednodušiť a zefektívniť nielen pracovný ale aj bežný život.
Faktom zostáva, že na Slovensku máme nedostatok žien zamestnaných v IT sektore aj keď aj vďaka AjTyvIT a Petra Kotuliakova, počet žien zamestnaných v IT sektore postupne rastie. Dôležitým mílnikom zostáva a bude odstrániť rodové nerovnosti aj v tomto sektore s vyššou ponukou pre pracovné príležitosti žien. Nielen ekonomiky našich štátov ale aj naša spoločnosť bude z toho veľmi profitovať. Projekt Women, Families, Careers – Digital solution in adult learning je financovaný EÚ. Aktivity projektu realizujeme spoločne s maďarskými a českými partnermi.

About Author