5. decembra 2023

Podpora zastúpenia žien, Women on boards

Združenie podnikateliek a manažérok sa stalo partnerkami EWoB (the European Women on Board Association – európska nezisková asociácia pre rodovú rovnosť na úrovni rozhodovacích procesov), zameranú na vzájomnú podporu, vzdelávanie a prepojenie sa žien v správnych radách.

V rámci spolupráce s EWOB je našim cieľom prepojovanie žien v Správnych radách žien a žien pôsobiacich vo vysokých manažérskych a riadiacich pozíciách, zdieľanie prístupu k hodnotnému vzdelávaniu. Taktiež je našim cieľom aj zvyšovanie povedomia a podpora žien v nadväznosti na Smernicu EK o zavedení povinných počtov zastúpenia žien v spoločnostiach kótovaných na trhu.

Kontakt: zdruzeniepam@gmail.com

 

Bližšie informácie o zapojení sa prosím píšte na email: zdruzenie@zpam.sk.

 

About Author