St. máj 18th, 2022

PROJEKT: Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života.

PROJEKT: Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života.
                                                       
So svojimi 20-ročnými skúsenosťami a profesionálnym skúsenosťami sa Asociácia pre rozvoj kariéry žien v Maďarsku rozhodla riešiť vplyv pandémie na ženy, prevažne na oblasť dopadu pandémie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
Preto si veľmi ceníme, že spolu s našimi partnerkami z krajín V4, ktorými sú: Business & Professional Women CR z.s. z Českej republiky, Združenie podnikateliek a manažérok na Slovensku, Pedagogická univerzita v Krakove z Poľska, máme možnosť realizovať náš  spoločný projekt podporený Vyšehrádskym fondom: „Ženy, rodina, kariéra – Dopady
pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života.
Projekt budeme realizovať od októbra 2021 do Apríla 2022.
V rámci nášho projektu budeme skúmať dopad pandémie na štyri skupiny žien (matky s deťmi, ženy, ktoré plánujú rodinu, ženy nad 50 rokov a ženy z vidieka), najmä vo vzťahu k trhu práce.
Projekt budeme spoločne realizovať v krajinách V4 predovšetkým formou online nástrojov, kontaktov a spoluprác, vďaka ktorým môžeme osloviť široké publikum v našich krajinách.
Na základe nášho výskumu, skúsených odborníkov a osvedčených postupov v kontexte krajín V4 na túto tému veríme, že poskytneme fundované podklady pre osoby s rozhodovacou právomocou k téme dopadu pandémie na ženy, najmä vo vzťahu k trhu práce.
Informácie a skúsenosti získané z projektu sú tiež nevyhnutné pre prípravu na budúce výzvy a pre využitie v „dobe kľudu“.
Projekt podporený Vyšehrádskym fondom.
Bližšie informácie poskytneme na e-maili: zdruzeniepam@gmail.com