27. marca 2023

PROJEKT: Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života.

PROJEKT: Ženy, rodina, kariéra – Dopady pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života.
                                                       
So svojimi 20-ročnými skúsenosťami a profesionálnym skúsenosťami sa Asociácia pre rozvoj kariéry žien v Maďarsku rozhodla riešiť vplyv pandémie na ženy, prevažne na oblasť dopadu pandémie na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.
Preto si veľmi ceníme, že spolu s našimi partnerkami z krajín V4, ktorými sú: Business & Professional Women CR z.s. z Českej republiky, Združenie podnikateliek a manažérok na Slovensku, Pedagogická univerzita v Krakove z Poľska, máme možnosť realizovať náš  spoločný projekt podporený Vyšehrádskym fondom: „Ženy, rodina, kariéra – Dopady
pandémie na oblasť rovnováhy pracovného a súkromného života.
Projekt budeme realizovať od októbra 2021 do Apríla 2022.
V rámci nášho projektu budeme skúmať dopad pandémie na štyri skupiny žien (matky s deťmi, ženy, ktoré plánujú rodinu, ženy nad 50 rokov a ženy z vidieka), najmä vo vzťahu k trhu práce.
Projekt budeme spoločne realizovať v krajinách V4 predovšetkým formou online nástrojov, kontaktov a spoluprác, vďaka ktorým môžeme osloviť široké publikum v našich krajinách.
Na základe nášho výskumu, skúsených odborníkov a osvedčených postupov v kontexte krajín V4 na túto tému veríme, že poskytneme fundované podklady pre osoby s rozhodovacou právomocou k téme dopadu pandémie na ženy, najmä vo vzťahu k trhu práce.
Informácie a skúsenosti získané z projektu sú tiež nevyhnutné pre prípravu na budúce výzvy a pre využitie v „dobe kľudu“.
Hlavné koordinátorky projektu:
Partnerky projektu:

The Business & Professional Women ČR (BPWCR) je česká nezisková organizácia založená v roku 2010. Sú členkami jednej z najvplyvnejšej federácie BPW International, ktorá má poradný štatút v OSN a participatívny štatút v Rade Európy. Jej členkami sú vplyvné ženy na vedúcich pozíciách, podnikateľky a manažérky. Hlavným cieľom BPW je pomáhať profesionálnym ženám v ich ekonomickom, politickom a spoločenskom živote. Tento cieľ dosahuje prostredníctvom vytvárania sietí, mentoringu a celoživotného vzdelávania, ako aj projektov zameraných na špecifické skupiny žien. Už 12 rokov organizujú najväčšiu konferenciu Equal Pay Day, ktorá upozorňuje na vysoký rozdiel v príjmoch mužov a žien, tiež rieši aj postavenie žien v práci a predstavuje ženské vzory. V roku 2020 boli partnermi projektu „Ženy, rodiny, kariéra – fórum občianskej spoločnosti v duchu V4“, koordinovaný partnerom AWCDH pod záštitou Vyšehradského fondu.

Bola založené v roku 2001, ide o neziskovú, neštátnu a mimovládna organizácia. Venujú sa podpore a presadzovaniu záujmov a potrieb podnikateliek a žien na vedúcich pozíciách. Taktiež podporujú postavenie žien v spoločnosti. Podieľali sa na projektoch: Podnikanie vo vidieckej turistike a agroturistike – projekt Phare; Slovensko-česká konferencia na medzinárodnej úrovni: Nové trendy v zamestnávaní – práca na diaľku; Projekt „Dieťa nie je prekážkou – alebo návrat žien po materskej dovolenke“; Zamestnávatelia ústretoví k rodine a rodovo rovnoprávny; REGIONFEMME – ženy – vzdelávanie – podnikanie (slovensko-rakúsky projekt v rokoch 2009 – 2013). Ako pridružený partner participovali aj na projekte AWCDH „Ženy, rodiny, kariéra – občianska Spoločenské fórum v duchu V4“ v roku 2020, na ktorý ich pozvala Slovak Business Agency.

Pedagogická univerzita v Krakove z Poľska

The Pedagogical University of Krakow works closely with business and industry and NGOs, and also with diverse social environments.  The effects of strengthening these relations include development of new courses and specializations, taking into account the needs of the dynamically developing labor market, contracts with representatives of the industry and services sector, cooperation with HR departments of the largest companies. It participates in Erasmus+ and Horizon EU projects. It established cooperation with the Association for Women’s Career Development in the field of „women’s career for a lifetime” and work/life balance issues. As Partner in the “Women, Families, Careers – A Civil Society Forum in the V4 Spirit” project it will focus on tasks relating to research and dissemination through its academic network in Poland and around the world.
Projekt bol podporený z programu Vysehrádskeho fondu.

Bližšie informácie poskytneme na e-maile: zdruzeniepam@gmail.com