19. apríla 2024

Živnosť verzus s.r.o.. Ktorá štruktúra je pre podnikanie vhodnejšia?

Je rozdiel či podnikáte ako živnostník (samostatne zárobkovo činná osoba) alebo prostredníctvom právnickej osoby (najčastejšie s.r.o.). Ani jedna forma podnikania nie je ideálna pre každého. Rozhodujeme sa zvyčajne podľa formy produktu alebo služby, ktorú predávame, ale tiež podľa veľkosti nášho biznisu.

Dosahovanie príjmu z podnikania ako živnostník môže byť pohodlné z hľadiska cash flow, kedy na rozdiel od spoločníka v s.r.o. nemusíte čakať na výplatu dividendy, ale zarobené prostriedky môžete kedykoľvek využiť na svoje osobné potreby.

Vhodnú štruktúru podnikania je potrebné zvoliť aj s ohľadom na zodpovednosť a výšku sadzby dane z príjmu. Dôležitým rozdielom je ručenie, kedy živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom, t.j. aj tým ktorý nevyužíva na podnikanie. V prípade podnikania cez s.r.o. za záväzky ručí spoločnosť, nie samotný spoločník ako fyzická osoba.

Výška sadzby dane sa v niektorých prípadoch odlišuje až o 10%. U živnostníka sa uplatňuje progresívne zdanenie (od určitej výšky príjmu je vyššia sadzba dane). Pri dosahovaní príjmu napr. 50 000 EUR sa u živnostníka uplatní sadzba dane 19% zo sumy 38 553,01 EUR a zo zvyšnej časti zaplatí daň vo výške 25%. V prípade ak by s.r.o. dosiahla príjem do 49 790 EUR, tento je zdaňovaný sadzbou vo výške 15%. Ak by s.r.o. dosiahla príjem nad uvedených 49 790 EUR, celý jej príjem sa zdaní sadzbou vo výške 21%.

Živnostník má okrem dane z príjmov povinnosť platiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Spoločník v s.r.o. pri výplate zisku (dividendy) neplatí síce odvody, avšak platí daň z dividend vo výške 7%.

V prípade dosahovania príjmu nad 38 553,01 EUR je vhodné zamyslieť sa nad vhodnosťou vašej podnikateľskej štruktúry. Do úvahy je pritom potrebné vziať premenné ako výšku ročného obratu, výšku sadzby dane z príjmov, výšku zaplatených odvodov, ako aj či ste platiteľom DPH a či máte majetok ktorý využívate na osobnú potrebu aj na podnikanie. V niektorých prípadoch sa naozaj môže javiť výhodne podnikať ako živnostník. Pri vyšších obratoch a širokom portfóliu ponúkaných produktov alebo služieb môže byť zasa vhodnejšie podnikať prostredníctvom právnickej osoby – s.r.o..

V prípade ak by ste sa chceli dozvedieť viac o o zaujímavých daňových témach, môžete sledovať Lenkine príspevky na jej LinkedIN profile – https://www.linkedin.com/in/lenka-paluchova/.

 

 

Autorka článku:

Ing. Mgr. Lenka Paluchova, LL.M.

 

 

About Author