5. decembra 2023

Život bez odpadu

Štrnásť miliónov ton. To je množstvo odpadu, ktoré Slovensko vyprodukuje za jeden rok. Z toho 2.3 miliónov ton je komunálny odpad, čo predstavuje 427 kg na obyvateľa za rok. A toto číslo bohužiaľ každý rok narastá.

A z tohto obrovského množstva recyklujeme iba 38%. Väčšina nášho odpadu končí na skládkach a spôsobuje znečistenie pôdy, podzemných vôd a vzduchu.

Ako by sme to my, bežní ľudia, mohli zmeniť?

Prvé, čo vám asi napadne je začať poctivo triediť odpad. Recyklácia síce odkloní odpad zo skládky a šetrí prírodné zdroje na výrobu nových vecí, ale zároveň je energeticky veľmi náročná a znečisťuje životné prostredie. A nie každý materiál vieme dobre zrecyklovať. Kým papier, sklo a kovy sa recyklujú v pravom slova zmysle, s plastom to už bohužiaľ nie je také ružové. Kvalita plastu recykláciou výrazne klesá a väčšinou sa zrecykluje jeden jediný raz.

Logicky teda z toho vychádza, že jediným udržateľným spôsobom je redukcia odpadu. Jednoducho zabránenie jeho vzniku. Ak nevznikne, tak ho netreba recyklovať, spaľovať či večne skládkovať.

A práve znížením odpadu v bežnom živote sa zaoberá moderná filozofia zero waste. V preklade zero waste znamená nulový odpad, príp. nulové plytvanie. Je založená na piatich základných princípoch:

 

 

#1 Refuse: Odmietni čo nepotrebuješ

Najúčinnejší spôsob ako zamedziť vzniku odpadu je začať odmietať. Začnite používať slovíčko “NIE”. Odmietnite igelitku v obchode, slamku v bare, reklamné predmety, letáky…

#2 Reduce: Zredukuj čo skutočne potrebuješ

Aplikujme do našich životov dobrovoľnú skromnosť. Zamyslime sa pred každým nákupom, či danú vec naozaj potrebujeme (napr. tretie rifle, nový mobil či vŕtačku). Nemáme možnosť si to radšej niekde požičať? Nezabúdajme, že náš dnešný nákup je náš zajtrajší odpad.

  

#3 Reuse: Znovu použi a oprav

Nie všetko čo sa pokazí, musí hneď letieť do koša. Skúsme veci radšej opraviť a používať ďalej. Výroba každej novej veci si vyžaduje množstvo energie, vody a neobnoviteľných zdrojov našej planéty. Neplytvajme nimi. Vyberajme kvalitné a trvácne veci, ktoré sú ľahko opraviteľné. Skúsme aj nákup z druhej ruky. Šetríme peniaze a zachraňujeme nechcené veci od vyhodenia.

No a samozrejme úplne vyraďme jednorazové veci z našich životov. Na všetko jednorazové totiž existuje trvácna alternatíva. Látkové nákupné tašky, bavlnené vreckovky, sklenené kelímky na kávu, látkové plienky…

 

#4 Recycle: Zrecykluj čo nemôžeš odmietnuť, zredukovať či znovu použiť

Naučme sa správne triediť náš odpad. Ale nezabúdajme, že recyklácia je finančne a energeticky náročný proces s dopadom na životné prostredie. Navyše nie všetky materiály dokážeme plnohodnotne recyklovať. Preto je najdôležitejšie predchádzať vzniku odpadu. Recyklácia by mala prísť na radu až ako posledná.

 

#5 Rot: Skompostuj zvyšok

Až 45% odpadu bežnej domácnosti tvorí biologicky rozložiteľný odpad. Dá sa skompostovať a vzniknuté hnojivo môžete využiť v záhradke či na balkóne. Kompostovať sa dá aj na sídlisku: založte si komunitné kompostovisko alebo si kúpte interiérový vermikompostér či bokashi kompostér.

 

Zapojíte sa aj vy do zero waste hnutia? Nemusíte sa hneď snažiť o úplne prázdny kôš, ale každý krôčik správnym smerom sa počíta!

Pre viac nápadov navštívte najznámejší slovenský zero waste blog Zero Waste Slovakia. Jeho autorka, Petra Slezáková, zmestí svoj zmesový odpad za štyri mesiace do horčicového pohára, takže isto načerpáte mnoho inšpirácie.

Autorka:
Petra Slezáková
Prednášky a workshopy o ekologickom živote.
www.zerowasteslovakia.sk

About Author